Vitajte na stránkach Global Assistance Slovakia,
poskytovateľa asistenčných služieb
v Slovenskej republike a v zahraničí
Vitajte na
strÁnkach
Global
Assistance
Slovakia
18118

portfólio sluŽieb

Asistenčné služby

Náš core business

Pomoc pri riešení náhodne vzniknutých udalostí doma, pri cestách mimo domov alebo pri používaní Vášho vozidla v zmluvne dohodnutom rozsahu.   

Služby Call Centra

24/7
Zabezpečenie komunikácie a nepretržitej dosiahnuteľnosti pre Vašich obchodných partnerov a klientov.

Likvidácia poistných udalostí

v SR a v zahraničí
Dokumentácia príčin vzniku a rozsahu škodovej udalosti, výpočet nákladov potrebných na uvedenie do stavu pred vznikom udalosti.

Poradenská činnosť

v oblasti poisťovníctva
Poradenská činnosť so zameraním na zákaznícke centrá, management komunikácie s klientmi, mapovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami.

GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť založená v roku 2004 s cieľom poskytovať inovatívne asistenčné služby a služby zákazníckeho centra. Je súčasťou medzinárodného koncernu Vienna Insurance Group.

Motto

To be the first able to help you.

Asistenčné činnosti

Činnosti s vysokým stupňom odbornej technickej, jazykovej, komunikačnej a organizačnej náročnosti, ktorých cieľom je účinne a v čo najkratšom čase poskytnúť pomoc osobe nachádzajúcej sa v núdzovej situácii. Asistenčná spoločnosť pritom využíva tak vlastné sily a prostriedky, ako aj spoluprácu so zmluvnými partnermi na národnej a medzinárodnej úrovni.

Performance 2021

97%

celková dovolateľnosť do asistenčnej centrály

120

spisov priemerne každý deň v roku

37 min

priemerný čas trvania príjazdu  na miesto incidentu

230

hovorov priemerne každý deň v roku

Asistenčné Služby

Technická Asistencia

Pomoc v prípade poruchy alebo nehody motorového vozidla na území Slovenskej republiky alebo inej krajiny Európy.

Medická Asistencia

Pomoc pri úraze alebo zdravotných ťažkostiach počas Vašej dovolenky alebo pracovnej cesty v zahraničí.

Asistencia v domácnosti

Riešenie havarijnej situácie v byte alebo v rodinnom dome (únik vody, porucha plynového alebo elektrického spotrebiča).

Právna Asistencia

Právna pomoc pri ochrane a presadzovaní  Vašich práv prostredníctvom inštitútov občianskeho, pracovného a správneho práva.

Asistenčné služby v IT

Riešenie problémov s HW alebo operačným systémom Vášho počítača, pomoc po kybernetickom útoku, resp. strate dát.

Domestic Health Services (DHS)

Lekár na telefóne, Druhý lekársky názor, Personalizovaná onkológia, Platforma duševného zdravia (vstup na web-portál).

Rozdelenie Asistenčných služieb

Technická asistencia (Roadside Assistance)

Medická asistencia (Medical Assistance)

Pomoc v domácnosti (Home Assistance)

Ostatné

Názory našich klientov

na stiahnutie

XLS 1/2

Technická asistencia

Tlačivo žiadosti o dodatočné preplatenie nákladov technickej asistencie k motorovým vozidlám.
Stiahnuť
XLS 1/2

Home Assistance

Tlačivo žiadosti o dodatočné preplatenie nákladov v oblasti Home assistance.
Stiahnuť
DOC 1/2

Právna ochrana

Formulár k poskytnutiu právnej ochrany
Stiahnuť

Asistenčný postup

V prípade vzniku asistenčnej udalosti takto označenej vo všeobecných poistných (obchodných) podmienkach kontaktujte bez zbytočného odkladu asistenčné centrum (24/7) so sídlom v Bratislave prostredníctvom nižšie uvedených telefónnych čísiel. Pri prvom kontakte sa Vám operátor asistenčného centra predstaví svojím menom a názovom asistenčnej spoločnosti. Požiada Vás o oznámenie mena a priezviska, o identifikačné údaje vozidla (ak sa asistencia týka vozidla), ako aj o ďalšie doplňujúce informácie potrebné na organizáciu asistenčného zásahu (označenie, resp. popis miesta incidentu, samotného problému, kontaktné telefónne číslo ....). Následne dostanete informáciu o asistenčnom postupe zohľadňujúc urgentnosť situácie a lokálne podmienky v mieste asistenčného zásahu.

Kontakt

Zanechajte nám odkaz

Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, platnú emailovú adresu.
Zanechajte odkaz.
Váš odkaz bol odoslaný.
Prepáčte, pri odosielaní sa vyskytla chyba.

Štefanovičova 4, 811 04 Bratislava 18118 (Slovensko)
Zo zahraničia
+421 263 532 236 (vozidlá)
+421 268 202 060 (cestovné poistenie)
global [at] globalassistance [dot] sk globalnet
mapa